Kontakt os i dag
Tlf. 61 31 30 00

Oplysningspligt hjemmeside

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Balling Solution ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte Randi Holm Balling – Telefon: 61313000 – Mail: [email protected]
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at bogføre, afstemme, debitor- og kreditorstyring, lønadministration, momsafregning og årsregnskab samt holde dig orienteret om nyheder.
 • At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale, lovgivning eller eventuelt samtykke.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger, som navn, adresse og fortrolige som CPR.nr.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, som offentlige myndigheder, SØIK, revisor og (under)databehandlere.
 • At nogle af vores underdatabehandlere er beliggende udenfor EU/EØS – f.eks. i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste.
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
 • Du har indsigts- og rettelsesret.
 • Du har ret til sletning, Vi sletter alle oplysninger “f.eks. 5 år efter aftalens ophør, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er
  forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Hvis du ønsker at skifte regnskabsprogram, tilbyder de fleste konvertering, hvor regnskabstal eksporteres som csv. fil, som importeres i et andet program.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og høre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail [email protected], se evt. mere på www.datatilsynet.dk.